Biodivers gazon

Gepubliceerd op 2 april 2024 om 10:36

Veel tuinen en groenzones bij bedrijfsgebouwen bestaan nog altijd uit veel tot vaak zeer veel niet-functioneel gazon . dat is heel jammer want net door niet-functionele grasvelden om te vormen naar bvb bloeirijke graslanden scheppen we tal van voordelen , eigenlijk zoveel voordelen dat het haast onbegrijpelijk is om niet naar een omvorming te streven .

De voordelen zijn:

  1. onderhoud héél sterk geminimaliseerd
  2. de aanlegkosten zijn in verhouding tot klassieke groenvoorzieningen beduidend lager
  3. het beeld is mooi en dynamisch( soms zelfs in de winter )
  4. een geschenk voor een scala aan insekten , zaadetende vogels, enz. , kortom ; een mooi en dynamische biotoopje waar je ook als toeschouwer dagelijks kan van genieten
  5. een mooie en tegelijk budgetvriendelijke bijdrage aan een groenere en betere leefwereld voor ons allen .

Gewoon doen toch ?!

Samen met u kan ik ter plekke kijken welke mogelijkheden er zijn ifv licht , bodem , beheer , bloei en omgeving .

Met zéér vroegbloeiende bolgewassen (eind januari tot eind maart) in een biodivers en ijzersterk gazon als dit , kan je de tuin al heel uitnodigend maken voor bvb de hommelkoningin  en wilde bijen die deze eerste nectarbronnen graag gaan opzoeken. 

Belangrijk is om te kiezen voor bolgewassen met enkelvoudige bloemen waarbij ze nectar en stuifmeel kunnen oogsten .

soorten als Winterakoniet , Vroegbloeiende krokussen , Iris setosa , Holwortel , zéér vroegbloeiende korte Narcissen , enz zijn onmisbaar in een natuurrijke tuin en maken het belevingsgevoel en tuinsfeer ook voor de tuineigenaar des te groter . Een win-win dus !!

 

Het beheer is héél eenvoudig en is perfect combineerbaar met een iets later maairegime in vergelijking met klassieke gazons . Vanaf medio/eind april als het loof van dit soort bolgewassen al bruin verkleurd is en geen functie meer heeft voor de eigenlijke doorlevende  bol kan het gazon in zijn geheel gemaaid worden .

Daarvoor moet er echter voldaan worden aan enkele voorwaarden  :

  1. -de soorten moeten voldoen aan zéér vroege bloei tussen eind januari en eind maart. 
  2. -Bij het poten van de bolgewassen wordt er best groepsgewijs gepoot en/of op de plekken zoveel mogelijk buiten de looplijnen. Dit zijn meestal de randen , zoals op de foto's hiernaast te zien  (project Crea Oase).
  3. -kies voor sterke botanische soorten  en minder voor cultivars die het sneller laten afweten .en minder succes kennen bij de bezoekers .
  4. -plantenassociaties en diversiteit samen met andere vroegbloeiende graslandplanten : plant ook eens een pol Hondsdraf, een Grootbloemmuur, en Paarse Dovenetel aan de randen om mee te laten verwilderen in het gazon , je zal verrast hoezeer dit ook de eerste hommels aantrekt in maart ! 
  5. -Hou er rekening mee dat je minder werk gaat hebben aan je gazon .. : minder maaien en meer bezoekers(insekten)  .

Dus voor de mensen die in april graag ontmossen , verticuteren en in het voorjaar er graag een kambeurt aan hun gazon geven , teneinde alles eruit te halen wat 'vreemd' is en dus zuiver gras te hebben met bijna niets anders moeten beslist ergens anders te rade gaan .

-

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.