Portfolio

 

 

Studies en opleidingen ;

tuinbouwtechnicus (-1987) Vrij Agro-en biotechnisch Instituut , Roeselare

bachelor landschaps-en tuinarchitectuur (-1990) Ho Gent 

boomklimtechnieken PCLT Roeselare (2010)

 

 

welke diensten kan ik u bieden :

 

 • wilde landschapstuinen/domeinen /private tuinen van stadstuintje tot parktuin 
 • renovatieprojecten  : het recupereren en integreren van bestaande bomen/beplantingen is een essentiële pijler in een duurzaam concept . 
 •  boomtuinen -bostuinen
 • agro-forestery-projecten meehelpen uitdenken en ontwerpen - korte omloop-houtculturen , hakhoutculturen : adviezen aan landbouwers die willen overschakelen naar duurzame natuur-inclusieve landbouw met een grotere geïntegreerde biodiversiteit !
 • parktuinen -kasteeldomeinen 
 • industrieterreinen : groene , bloem-en boomrijke inkleding met zeer miniem onderhoud na 2 jaar !
 • openbare en semi-publieke groenprojecten : recreatiedomeinen , pleinen , buurtgroen , speelbossen 
 • schooldomeinen 
 •  bloemenweiden -bloemrijke hooilanden
 • bloemengazons -bollengraslanden 
 • plantenstudies
 • beheersplannen en opvolging
 • natuurprojecten ( privaat/openbaar)
 • van micro-stadstuintje tot grotere landschaps-en natuurprojecten 
       
  voor de uitvoering :
 • beplantings-en bezaaiingswerken
 • bomen planten -boomverzorging 
 • aanleg van biotoopvijvers
 • aanleg van bloemenweiden met opvolging en beheer 
 • natuurtechnische milieubouw -natuurinclusieve tuinconstructies 

ruim 25 jaar ervaring in studie ,ontwerp , begeleiding en realisatie van wilde private tuinen , landschapstuinen , publieke en semi-publieke ruimten