Biodivers gazon

Veel tuinen en groenzones bij bedrijfsgebouwen bestaan nog altijd uit veel tot vaak zeer veel niet-functioneel gazon . dat is heel jammer want net door niet-functionele grasvelden om te vormen naar bvb bloeirijke graslanden scheppen we tal van voordelen , eigenlijk zoveel voordelen dat het haast onbegrijpelijk is om niet naar een omvorming te streven .

Lees meer »