Bloemenweiden

 

gastvrijheid voor insecten , vogels en kruidachtige planten 

Graag schrijf ik hieronder een uit eigen ervaring en gevoel ontstane motivering die u misschien kan warm maken voor de integratie van ; bloemenweiden , hooilandjes , bloemrijke hooilanden , akkerbloemenveld , natuurweide , bloemenveld , enz .

Bloemenweiden,  in de ruime zin , zijn in feite een onmisbaar  element in de grotere wilde landschapstuinen of natuurparken .

 

duurzaamheid

Met klem wil ik de interpretatie ontkrachten dat goed ontworpen , deskundig aangelegde bloemenweiden maar weinig slaagkans hebben en weinig duurzaam zouden zijn in tijdsduur en soortenrijkdom. Het tegendeel is waar en hoe !

Die foutieve interpretatie is waarschijnlijk vooral gestoeld op verkeerd aangelegde bloemenweiden én op het feit dat men vaak een vast en te gefixeerd beeld verwacht .

 Bij een correct beheer kan men makkelijk blijvend een bloemenweide bezitten die zich steeds zal veranderen in de loop der jaren en bovendien makkelijker weersomstandigheden en klimaatveranderingen weet te overbruggen . Dit komt omdat het eco-dynamisme in een sterke en gevarieerde bloemenweide zich veel beter weet te vestigen ivm bvb een vaste plantenborder . zo zullen bij bvb langdurige droogteperiodes andere planten gaan overleven en soms zelfs domineren  tov deze die meer waterbehoeftig zijn .

Het omgekeerde , (bvb een zeer nat voorjaar/herfst) is evenzeer realistisch en duidelijk vrij snel merkbaar in de prachtige ecodynamiek van kruidachtige vegetaties.  Een belangrijk verschil die in onze steeds meer klimaatafhankelijke tuinen en landschap kan tellen  ! 

Net het dynamische karakter van bloemenweiden /bloemengraslanden zijn zo typisch en in zovele opzichten boeiend . Op voedselrijke en sterk verstoorde gronden  zullen ook de courante "onkruiden " als Weegbree, Ridderzuring , Paardenbloem , Distelsoorten en Brandnetel , enz  in  de eerste jaren na aanleg verschijnen   . Afhankelijk van de situatie, het biotoop  en voor zover wenselijk kunnen we hun dominantie onderdrukken  .Ze verminderen evenwel vaak na enkele jaren correct maaibeheer met afvoer, zelfs zonder voorafgaandelijk afplaggen .

.Door het beheer af te stellen op een aantal richtsoorten of gefaseerd en/of  gezoneerd te maaien kunnen we op kortere termijn de biodiversiteit en dus  de floristische en faunistische samenstelling aanzienlijk vergroten . Dit zien veranderen in tijd en ruimte is een mooi en spannend proces , zelfs al heb je geen enkele interesse of behoefte aan plantenkennis .
Het leert mij alvast meer in het "nu "te zijn en me te focussen op wat er" is ".

 

steeds wisselend en dynamisch beeld 

Indien het uitgangsmilieu ifv de gewenste kruidachtige vegetatie en het goed aangelegd wordt is de belangrijkste basis gelegd en heb je een duurzaam en blijvend superboeiende en altijd wijzigende vegetatie . een sterke dynamiek die je , in mijn ervaring,  met geen enkele andere vegetatie kunt evenaren .Het aantrekken van zoveel diverse insecten ,Het boeiende en steeds wisselende  uiterst dynamisch beeld van grassen met afhankelijk van het gekozen bloemenweide-type , ofwel een zee van bloemenbeeld , heel sterk en duidelijk aanwezig , vrolijk, heel levendig en kleurrijk ,

 

uitgesproken levendig en kleurrijk en/of ingetogen en suggestief 

Of anderzijds  eerder ingetogen en suggestief met sporadisch tot slechts schaars bloemen in een overwegend graslandschap waarin ook concurrentie-krachtige heesters, halfheesters , bomen en zelfs enkele niet invasieve vaste plantensoorten kunnen opgenomen worden Het scheppen van een structuurrijk grasland is niet alleen mooi en boeiend maar van  grote ecologische waarde ( nectar-en stuifmeelbron ,gevarieerd insektenhabitat , fourageplaats  zaad-en insektenetende vogels , ...), .

 

winterbeeld en silhouetten 

Voor grotere zones opteer ik er altijd voor om op de niet te voedselrijke plekken ,  stukken ongemaaid de winter te laten doorgaan . dit heeft kansen aan overwinterende insekten , kleine zoogdieren ,nog resterende zaden voor vogels . maar ook is bij de hogere bloemengraslanden een sierlijk wintersilhouet . Ook bij de éénjarige bloemenweiden (op niet te voedselrijke gronden )kan dit vaak te verkiezen zijn boven het maaien voor de winter .. . 

beheer/onderhoud 

Daarenboven is het beheer of onderhoud  eerder extensief  en daarmee de kosten na de aanleg eerder minimaal . Zeker ivm klassieke tuinen en parken waar vaak  wel wekelijks iets moet gedaan worden om het " plaatje" te conserveren . 

Aan de hand van een beheerplan met maaischema en een jaarlijkse opvolgbeurt door de ontwerper kan het beheer juist afgesteld worden . Een gigantisch tijds-en werkwijze-verschil dus ivm een intensief te onderhouden statische groenzone . 

 

 

Voorbeeld hieronder  van een  vast bloemengrasland, tweede jaar na aanleg , ingezaaid met typische én atypische graslandplanten , Bemerk de reeds interessante gevarieerde kruidige vegetatie, medio april ,, klaar om te floreren ,