uitvoering-realisatie 

 

ontwerper ook in de aanlegfase beplantingen

ik heb ervoor gekozen om naast ontwerper ook zelf in de praktijk te staan bij de uitvoeringswerken,op z'n minst voor wat betreft de beplantingswerken en bezaaiingen .

belang van toegepaste plantenkennis 
Deze werken zijn naar mijn ervaring en gevoel "maatwerk zonder vaste regel" ,
Ze vergen een zeer goeie toegepaste plantenkennis , waarbij ik me, na ruim 20 jaar ervaring,  zelf dagelijks betrap op "nog zoveel te leren van planten en hun biotopen "
.Het toepassen van levende en dynamische "ingrediënten " vraagt ook en misschien zelfs vooral op het terrein, denken op termijn, rekening houdend met habitats , ecodynamiek en concurrentiekrachten tussen de planten . Enkel zo kan er iets duurzaam verwezenlijkt worden .

 

frequent en nauw overleg met de opdrachtgever op het terrein 

tijdens de uitvoering overleg ik graag dagelijks met de opdrachtgever aan de hand van de uitvoeringsplannen in relatie tot de actuele situatie op die dag ..
Inspiraties die nopen tot verder nadenken komen niet zelden van interacties tussen klant en ontwerper OP het terrein .
Hoewel het geraamte van het ontwerp de sfeer bepaalt en waar we niet van afwijken binnen één bepaald gekozen concept , kunnen binnen de struktuur niet zelden nog verfijningen of verbeteringen doorgevoerd worden . daar sta ik zeker voor open ! Nét dat is het fijne aan zelf mee in de uitvoering te staan .